24/7
CALL3 US
󰀒 02 456 923

Τι κάνουμε όταν μας συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα;

󰀄
Τι κάνουμε όταν μας συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα;

Παραθέτουμε δέκα (10) οδηγίες για τις αρχικές σας μόνο ενέργειες μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι είναι χρήσιμη η συντομότερη δυνατή επικοινωνία σας με το γραφείο μας.

Αμέσως, λοιπόν, μετά το τροχαίο:

 1. Σημειώνετε τις πινακίδες του υπαίτιου για το τροχαίο οχήματος και καλείτε την Οδική Βοήθεια που αναφέρεται στο Ασφαλιστικό σας Συμβόλαιο.
 2. Συλλέγετε τα στοιχεία του υπαίτιου οδηγού και του υπαίτιου οχήματος (όνομα, επώνυμο και διεύθυνση του οδηγού και του ιδιοκτήτη του υπαίτιου οχήματος και ασφαλιστική εταιρεία που ασφαλίζει το υπαίτιο όχημα).
 3. Βγάζετε φωτογραφίες, ακόμη και με το κινητό σας, των εμφανών υλικών ζημιών του οχήματός σας, της θέσης των οχημάτων μετά το τροχαίο συμβάν και της πινακίδας του υπαιτίου οχήματος.
 4. Καλείτε άμεσα την Τροχαία. Δεν επαναπαύεστε σε καμία περίπτωση στις βεβαιώσεις του αντίδικου οδηγού ότι θα φροντίσει να αποζημιωθείτε. Καλείτε την Τροχαία ακόμη κι αν ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει το τόπο του συμβάντος, ώστε να καταγραφεί το τροχαίο και η εγκατάλειψη.
 5. Στο διάστημα μέχρι να καταφθάσει η Τροχαία, συλλέγετε τα στοιχεία των αυτοπτών μαρτύρων. Η μαρτυρία τους μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί από το Γραφείο μας και να αποδειχθεί κρίσιμη.
 6. Όταν καταφθάσουν τα όργανα της Τροχαίας και στην περίπτωση που έχουν λάβει χώρα μόνο υλικές ζημιές, συντάσσουν ένα δελτίο υλικών ζημιών.
 7. Φροντίζετε να καταγραφούν ορθά οι κατευθύνσεις των οχημάτων κι η παράβαση του υπαίτιου οδηγού.
 8. Στην περίπτωση που υπάρχει τραυματισμός (σωματικές βλάβες), φροντίζετε να καταγραφούν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να αναφέρετε τον οποιονδήποτε τραυματισμό σας, ακόμη κι αν εκτιμάτε ότι είναι μικρής έκτασης ή ασήμαντος. Θα πρέπει να θυμόσαστε αφενός ότι ακόμη κι ο «μικρός» τραυματισμός χρήζει αποζημίωσης και αφετέρου ότι ένας φαινομενικά μικρός τραυματισμός μπορεί να αποδειχθεί τις επόμενες ώρες ή ημέρες, πολύ μεγαλύτερης έκτασης.
 9. Σε περίπτωση που διακομισθείτε με μέσο του ΕΚΑΒ ή με άλλο μέσο σε Νοσοκομείο ή επισκεφθείτε ιατρό, ζητάτε πάντα να σας χορηγηθούν ιατρικές βεβαιώσεις και πιστοποιητικά νοσηλείας.
 10. Δηλώνετε το συντομότερο δυνατό το ατύχημα στην ασφαλιστική σας εταιρεία. Σύμφωνα με τον Νόμο, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται να δηλώνει στην εταιρεία του κάθε ατύχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβε γνώση του ατυχήματος.
 11. Η άμεση επικοινωνία με το Γραφείο μας είναι χρήσιμη και απαραίτητη!

Τι μπορείτε να διεκδικήσετε;

Παρακάτω παραθέτουμε τις κατηγορίες εκείνων οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση λόγω της εμπλοκής τους σε τροχαίο συμβάν, αλλά και το είδος της αποζημίωσης που μπορούν να διεκδικήσουν.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, δικαιούται αποζημίωση ο ιδιοκτήτης του οχήματος και τα άλλα πρόσωπα που τυχόν υπέστησαν βλάβη από το ατύχημα.
Υπόχρεοι για την αποζημίωση είναι α) η εταιρεία που ασφαλίζει το ζημιογόνο αυτοκίνητο β) ο ιδιοκτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου γ) ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κι οι τρεις ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Α) ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ – Ενδεικτικά μπορείτε να διεκδικήσετε τα εξής:

1) Υλικές ζημίες του οχήματος

Έχετε τις εξής επιλογές:
Ι) Να επισκευάσετε το όχημά σας και να διεκδικήσετε την αξία των τιμολογίων και των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (ανταλλακτικά κι εργασίες επισκευής + ΦΠΑ).
ΙΙ) Να ζητήσετε από συνεργείο ή από πραγματογνώμονα μια γραπτή εκτίμηση που να περιλαμβάνει τις βλάβες του οχήματός σας και την εκτιμώμενη δαπάνη επισκευής.

ΙΙΙ) Στην περίπτωση που το όχημά σας έχει υποστεί εκτεταμένη βλάβη, ώστε να είναι ασύμφορη η επισκευή του, μπορείτε να διεκδικήσετε το ποσό της εμπορικής αξίας του οχήματός σας, όπως αυτή διαμορφωνόταν πριν το τροχαίο συμβάν, αφαιρώντας όμως την αξία των σώστρων.

2) Μείωση εμπορικής αξίας του οχήματος (υπαξία)

Ακόμα κι αν το όχημά σας επισκευαστεί πλήρως, έχει ωστόσο μειωθεί η εμπορική του αξία. Ως εκ τούτου μπορείτε να διεκδικήσετε τη διαφορά της εμπορικής αξίας του οχήματος πριν από το τροχαίο συμβάν με την εμπορική αξία του επισκευασμένου οχήματος μετά το τροχαίο συμβάν.

3) Χρήση ΤΑΧΙ ή μίσθωση οχήματος λόγω της στέρησης του οχήματός σας

4) Μεταφορά και φύλαξη τρακαρισμένου οχήματος

5) Καταστραφέντα προσωπικά είδη

6) Λοιπές Αξιώσεις

Αν μετά την αγορά του αυτοκινήτου σας το είχατε εξοπλίσει με πρόσθετο εξοπλισμό (extras) ο οποίος καταστράφηκε στο τροχαίο συμβάν, όπως συναγερμό, ηχητικό εξοπλισμό, ραδιοκασετόφωνο, μπαγκαζιέρα (στην περίπτωση μοτοσικλέτας) κ.λπ., μπορείτε να αξιώσετε να αποζημιωθείτε για την καταστροφή του εν λόγω πρόσθετου εξοπλισμού.
– Στην περίπτωση που κατά το τροχαίο συμβάν καταστράφηκαν πράγματα που μεταφέρατε με το όχημά σας (laptop, βιντεοκάμερα, φωτογραφική μηχανή κ.λπ.) μπορείτε να αξιώσετε να αποζημιωθείτε σύμφωνα με την εμπορική αξία που είχαν αυτά κατά τη στιγμή του τροχαίου.
– Στην περίπτωση που το κατεστραμμένο, εξαιτίας του τροχαίου συμβάντος, όχημά σας είναι επαγγελματικό, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος, λόγω της στέρησης του οχήματός σας (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα TAXI). Αν τα πράγματα που μεταφέρατε με το όχημά σας και καταστράφηκαν λόγω του τροχαίου ήταν εργαλεία απαραίτητα για την εργασία σας και λόγω της καταστροφής τους απωλέσατε εισοδήματα, δικαιούστε να ζητήσετε τα εισοδήματα αυτά (π.χ. φωτογράφος που λόγω καταστροφής της φωτογραφικής του μηχανής δεν μπόρεσε να καλύψει κάποια τελετή). Μπορείτε ακόμη να διεκδικήσετε τα εισοδήματα που απωλέσατε για την ημέρα ή τις ημέρες που αναγκαστήκατε να απασχοληθείτε με την επισκευή του οχήματός σας (μεταφορά και παραλαβή από το συνεργείο κ.λπ.). Τέλος, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ακόμη και τους τόκους που απωλέσατε από την απόσυρση χρηματικού ποσού από τον τραπεζικό σας λογαριασμό με σκοπό την επισκευή του οχήματός σας, αλλά και τα έξοδα της τράπεζας για δάνειο που τυχόν πήρατε για να πληρώσετε τις υλικές ζημιές του οχήματός σας.
– Στην περίπτωση της ολοσχερούς καταστροφής του οχήματός σας λόγω του τροχαίου συμβάντος, δικαιούστε να ζητήσετε το ποσό που έχετε δαπανήσει για τον χρόνο της εγγύησης του οχήματός σας, κατά το μέρος που αυτή θα είναι ανώφελη για εσάς. Ομοίως, δικαιούστε να ζητήσετε το ποσό που έχετε δαπανήσει για τον χρόνο ενοικίασης parking του οχήματός σας, κατά τον οποίο το parking αυτό είναι πλέον ανώφελο για το όχημά σας, κατόπιν της βλάβης ή καταστροφής που υπέστη λόγω του τροχαίου συμβάντος.
– Μπορείτε, επιπλέον, να ζητήσετε τις δαπάνες σας στην περίπτωση που ορίσατε πραγματογνώμονα για να διερευνήσει αφενός τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος κι αφετέρου το μέγεθος της βλάβης και την έκταση της μείωσης της εμπορικής αξίας του οχήματός σας.

7) Ηθική βλάβη λόγω υλικών ζημιών

 

Β) ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣΕνδεικτικά, μπορείτε να διεκδικήσετε τα εξής:

1) Χρήση ΤΑΧΙ

2) Νοσήλια- ιατροφαρμακευτικές δαπάνες

Δικαιούστε πλήρους αποζημίωσης για τις ως άνω δαπάνες. Αν είστε ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. και σε ορισμένους άλλους ασφαλιστικούς φορείς και δικαιούστε να λάβετε ως αποζημίωση κάποιο ποσό από αυτό/αυτούς ή αυτό σας καταβάλει κάποιο ποσό για την εν λόγω περίθαλψή σας, τότε το ποσό αυτό αφαιρείται από το αίτημα. Ο ασφαλισμένος κάθε άλλου ασφαλιστικού φορέα δικαιούται να ζητήσει το σύνολο των νοσηλίων, ασχέτως αν ο φορέας του κατέβαλε κάποιο ποσό.

3) Δαπάνες για μελλοντικά νοσήλια

4) Δαπάνη για αποκλειστικές νοσοκόμες-οικιακές βοηθούς

Δικαιούστε να ζητήσετε τη δαπάνη σας για αποκλειστικές νοσοκόμες και οικιακές βοηθούς. Ωστόσο, συχνά τα καθήκοντα της αποκλειστικής νοσοκόμας ή και της οικιακής βοηθού τα αναλαμβάνει δωρεάν κάποιος συγγενής. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θα δαπανούσατε, εάν προσλαμβάνατε αποκλειστική νοσοκόμα και οικιακή βοηθό.

 

5) Δαπάνη για βελτιωμένη διατροφή

Η λήψη βελτιωμένης διατροφής μπορεί να απαιτεί επιπλέον δαπάνη σε σχέση με τη συνηθισμένη διατροφή. Την επιπλέον αυτή δαπάνη για βελτιωμένη διατροφή δικαιούστε να τη διεκδικήσετε.

 

6) Απώλεια εισοδήματος

Ένας τραυματισμός τις περισσότερες φορές έχει ως συνέπεια την αδυναμία ή ανικανότητα εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα, πράγμα που επιφέρει με τη σειρά του σαν πιθανό αποτέλεσμα την απώλεια κάποιων εισοδημάτων (από τον μισθό σας, από την αναγκαστική αποχή σας από το ελεύθερο επάγγελμα κ.λπ.). Δικαιούστε, λοιπόν, να ζητήσετε τα εισοδήματα που απωλέσατε. Ωστόσο, στην περίπτωση που είστε ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, δε δικαιούστε να ζητήσετε ποσά που έχετε λάβει από το ΙΚΑ για αυτήν ακριβώς την αιτία. Σημειώνουμε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε όποια εισοδήματα θα στερηθείτε στο μέλλον λόγω των βλαβών που σας έχουν προξενηθεί (μερικές βλάβες μάλιστα ενδέχεται να είναι και μόνιμες), ακόμη και λόγω της μείωσης της αποδοτικότητάς σας στο επάγγελμά σας λόγω του τροχαίου συμβάντος. Επίσης, αν λόγω της φύσης της εργασίας σας κερδίζατε και φιλοδωρήματα, δικαιούστε να τα ζητήσετε και αυτά. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε  ό,τι δαπανήσατε λόγω της ανικανότητάς σας προς εργασία, για παράδειγμα τα έξοδα για την πρόσληψη προσωπικού λόγω της ανικανότητας ή της μειωμένης αποδοτικότητάς σας.

 

7) Διατροφές

Κάποιοι από εσάς έχετε υποχρέωση από τον νόμο να καλύπτετε τη διατροφή συγκεκριμένων προσώπων (συζύγων, παιδιών, γονέων κ.λπ.). Λόγω, λοιπόν, του τραυματισμού σας και της συνεπαγόμενης αδυναμίας ή ανικανότητάς σας προς εργασία, είναι πιθανό να αδυνατείτε να ανταποκριθείτε στην υποχρέωσή σας αυτή για διατροφή των εν λόγω προσώπων. Σε αυτή την περίπτωση, τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούστε να διατρέφετε δικαιούνται να ζητήσουν κι αυτοί τη διατροφή τους από τους αντιδίκους.

 

8) Ηθική Βλάβη

Λόγω της στενοχώριας και της ψυχικής οδύνης που προκλήθηκε από τον τραυματισμό σας και από τη διαδικασία της πλήρους ίασής σας, αλλά και λόγω της ταλαιπωρίας σας κατά τη νοσηλεία σας και κατά τη διάρκεια της ίασής σας, δικαιούστε χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση αυτή είναι από τις πλέον σημαντικές.

 

9) Ηθική Βλάβη άρθρου 931 Αστικού Κώδικα

Η απαίτηση για την ηθική βλάβη του άρθρου 931 Α.Κ. είναι διαφορετική από την ηθική βλάβη στην οποία αναφερθήκαμε στο ανωτέρω σημείο 8 του παρόντος. Κατά το άρθρο 931 Α.Κ. “η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, κατά την επιδίκαση αποζημίωσης, αν επιδρά στο μέλλον του». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η αναπηρία ή η παραμόρφωση, εκτός από την επίδραση που μπορεί να ασκήσει σε άλλες αξιώσεις, είναι δυνατόν να θεμελιώσει αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον του θιγέντος προσώπου, δηλαδή στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται να τεκμηριωθεί η βεβαία δυσμενής επιρροή της εν λόγω αναπηρίας ή παραμόρφωσης στο μέλλον του προσώπου, αλλά αρκεί η απλή πιθανότητα ύπαρξης αυτής κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα νεαρά, άγαμα άτομα, αφού η αναπηρία ή παραμόρφωσή τους μειώνει την πιθανότητα τέλεσης γάμου. Στην περίπτωση, λοιπόν, αναπηρίας ή παραμόρφωσης δικαιούστε να απαιτήσετε σημαντικά χρηματικά ποσά, αφενός ως αποζημίωση κι αφετέρου για τη δημιουργία οικονομικής βάσης που θα αντισταθμίζει τη μειονεκτική πλέον θέση σας.

 

Δύο είναι οι προτεραιότητές μας σε σχέση με την αποζημίωσή σας:

 • Η πληρέστατη και ακριβέστατη προβολή όλων των αξιώσεών σας, με σκοπό να αποζημιωθείτε με το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.
 • Η όσο το δυνατόν συντόμευση της διαδικασίας, αποφεύγοντας κάθε χρονοτριβή.

 

error: Content is protected !!