24/7
CALL3 US
󰀒 02 456 923

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Εξειδίκευση στο Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο – έμπειροι συνεργάτες – επαγγελματίες με διεθνή δραστηριότητα

Το Γραφείο μας, έχοντας ενεργό παρουσία άνω των είκοσι πέντε (25) ετών σε χώρο που βρίσκεται κοντά στα δικαστήρια και στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, ειδικεύεται τόσο στον τομέα της συμβουλευτικής όσο και της μαχόμενης δικηγορίας. Από το 2019 λειτουργεί και ως Κέντρο Διαμεσολάβησης για την εξωδικαστική επίλυση των αστικών και εμπορικών διαφορών που προκύπτουν μεταξύ πολιτών της ημεδαπής ή μεταξύ αυτών και πολιτών άλλων χωρών. Προσφέρει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε πολλές γλώσσες (Ελληνικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά) προς εμπορικές εταιρείες, αλλά και σε ιδιώτες και έχει δημιουργήσει ένα σταθερό ημεδαπό και διεθνές πελατολόγιο. Συνδυάζει την εξειδίκευση στο Ελληνικό, Ιταλικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με ένα εγχώριο και διεθνές δίκτυο επαγγελματιών συνεργατών.

Η Λάουρα Κονβερτίνι, ιδρυτικό μέλος του Γραφείου μας, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη γαλλόφωνη Ελβετία. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι της Ιταλίας με άριστη επίδοση και στη συνέχεια από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ήδη δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω και δικηγορεί πάνω από είκοσι πέντε (25) χρόνια στην Ελλάδα με επιτυχία και εξειδίκευση κυρίως στο Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο των Αποζημιώσεων, στο Εργατικό, κ.λπ. Από το 2019 έχει διοριστεί διαμεσολαβητής, διαπιστευμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας. Ανήκει από ετών στην τοπική κοινότητα, από το 2010 είναι  νομικός σύμβουλος και δικηγόρος εμπιστοσύνης της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και συνεργάτης με τις Πρεσβείες της Ελβετίας και της Γαλλίας.

Το Γραφείο μας, αν και διαχειρίζεται υποθέσεις που αναφέρονται σε όλο το φάσμα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, έχει ως πρωταρχικoύς τομείς εξειδίκευσής του το Δίκαιο των αποζημιώσεων, το δικαιο των επιχειρήσεων και των εμπορικών συμβάσεων, το δίκαιο των ακινήτων, το διεθνές κληρονομικό δίκαιο, το φορολογικό, εργασιακό, το οικογενειακό και το μεταφορικό δίκαιο. Ειδικότερα, παρέχουμε εξειδικευμένες δικηγορικές υπηρεσίες σε περιπτώσεις ατυχημάτων στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή, τα οποία έχουν ως συνέπεια τον τραυματισμό, την ανικανότητα προς εργασία, την αναπηρία, την απώλεια ζωής, κ.λπ., όπως λ.χ. ατυχήματα από οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, από κατάρρευση κτιρίων (σεισμός), κατά την εκτέλεση ή σε σχέση με την εργασία, από ιατρικά σφάλματα, από χρήση ελαττωματικών προϊόντων, κατά τις διακοπές και την αναψυχή, από αδικοπραξίες, κ.λπ.

Προσφέρουμε κάθε είδους νομική προστασία προς Έλληνες και Αλλοδαπούς, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, σε αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις, παρέχοντας άμεσα εξειδικευμένες συμβουλές, αλλά και προβαίνοντας στις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες. Επιπρόσθετα, ως δικηγόροι παρέχουμε νομικές συμβουλές και στήριξη στους πελάτες μας τόσο κατά τη φάση των διαπραγματεύσεων, όσο και σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Το Γραφείο μας λειτουργεί και ως Κέντρο Διαμεσολάβησης και μπορούν να απευθύνονται σε αυτό οι δικηγόροι και οι πελάτες τους για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους.

Εκτός των ανωτέρω, έντονη είναι η διεθνής δραστηριότητα του Γραφείου μας. Με τη συμμετοχή των δικηγόρων που το στελεχώνουν σε διεθνείς επαγγελματικές ομάδες και δίκτυα, σε συνέδρια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και εκτός αυτής, με ομιλίες και παρουσιάσεις, παραμένουμε πάντοτε ενημερωμένοι για όλες τις εξελίξεις στους τομείς δραστηριότητάς μας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το δικηγορικό γραφείο μας είναι επισημο μέλος του διεθνούς δικτύου δικηγόρων ΑΕΑ (International Lawyers Networks) και μοναδικό Ελληνικό δικηγορικό γραφείο μέλος του διεθνούς δικτύου των Ιουστινιανών δικηγόρων (Justinian Lawyers) και συμμετέχει στο Παρατηρητήριο της Δικαιοσύνης του Εφετείου του Μιλάνου στην Ιταλία.

Η εμπειρία και η εξειδίκευση των συνεργατών μας, αποτέλεσμα της διαρκούς αυτής ενημέρωσης και της συνεχούς ενασχόλησής τους με πλήθος υποθέσεων από όλους τους κλάδους της Νομικής Επιστήμης, σε συνδυασμό με το κύρος και το όνομα του Γραφείου μας, αποτελούν εχέγγυα για τη μελέτη, την αντιμετώπιση και τη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που θα μας ανατεθεί.

Είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να παράσχουμε στον πελάτη μας έγκαιρη ενημέρωση για κάθε πρόβλημα νομικής ή δικαστικής φύσεως και να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην επιτυχή επίλυσή του.

Οι χρεώσεις μας είναι απολύτως λογικές, ανάλογες με τη φύση της υπόθεσης που μας αναθέτει ο πελάτης και πάντα σε συμφωνία μαζί του.

Ειδικότερα, μπορούμε να αναλάβουμε την υπόθεση είτε με χρονοχρέωση, είτε κατ’ αποκοπήν, είτε και εργολαβικά, με ποσοστό επί του ποσού που θα κερδίσουμε δικαστικά.