• Για να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας κάντε κλικ εδώ Eπικοινωνία
 • 24/7
  CALL3 US
  󰀒 02 456 923

  Υψηλή εξειδίκευση και συνεργασία με εγχώριο και διεθνές δίκτυο επαγγελματιών συνεργατών.

  Το δικηγορικό γραφείο Laura Convertini Law Services, με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών του, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται. Σε συνδυασμό με τον δυναμικό χαρακτήρα των στελεχών του, τη γλωσσική τους επάρκεια, καθώς και τη στενή παρακολούθηση όλων των εξελίξεων των σχετικών με την ευρωπαϊκή και διεθνή ολοκλήρωση, το γραφείο εγγυάται την αποτελεσματική και ταχύτατη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων που του ανατίθενται.

  Παροχές υπηρεσιών

  Διαμεσολάβηση

  Το γραφείο μας λειτουργεί ως Κέντρο Διαμεσολάβησης για την εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών οι οποίες αφορούν στις σχέσεις είτε μεταξύ Ελλήνων πολιτών είτε μεταξύ Ελλήνων και πολιτών άλλων κρατών.

  Περισσότερα…

  Αστικό δίκαιο

  Οι υπηρεσίες του γραφείου μας εκτείνονται σε όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου (διαμεσολαβήσεις, εξωδικαστικές υποθέσεις, διαιτησίες, δικαστικές αντιδικίες).

  Περισσότερα…

  Εμπορικό δίκαιο

  Οι υπηρεσίες του γραφείου μας εκτείνονται σε όλο το φάσμα του Εμπορικού Δικαίου, όπως ίδρυση εταιρειών, διασυνοριακές εμπορικές διαφορές και διαμεσολαβήσεις, πτωχευτικό δίκαιο, κ.λπ.

  Περισσότερα…

  Ποινικό δίκαιο

  Το γραφείο μας διαθέτει την απαιτούμενη νομική κατάρτιση για την επιτυχή εκπροσώπηση των εντολέων του σε υποθέσεις όλου του φάσματος του Ποινικού Δικαίου.

  Περισσότερα…

  Εξειδικεύσεις

  Το Δικηγορικό γραφείο μας έχει υψηλή εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς του δικαίου.
  Ενδεικτικά αναφερόμαστε στις ακόλουθες:

  Άρθρα – Συμβουλές

   Μείνετε ενημερωμένοι