24/7
CALL3 US
󰀒 02 456 923

Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ

󰀄
Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπει ο Κ.Ο.Κ

Τα τελευταία χρόνια, όλα τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονταν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν μετατραπεί σε πταίσματα, τιμωρούνται δε κράτηση έως έξι (6) μήνες και πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.

Εξακολουθούν, όμως, να τιμωρούνται σε βαθμό πλημμελήματος οι εξής παραβάσεις:

  1. Η κατάληψη, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, ολόκληρου ή μέρους του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών. Αν η παράβαση έγινε με πρόθεση, τότε ο υπαίτιος τιμωρείται για “παρακώλυση συγκοινωνιών”. Σημ: η διάταξη αυτή αφορά, κυρίως, τις περιπτώσεις φορτηγών και αγροτικών οχημάτων (τρακτέρ) στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τα αιτήματα του κλάδου τους.
  2. Η απομάκρυνση από τον τόπο όπου συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα με νεκρό ή τραυματία, η μη παροχή βοήθειας στους παθόντες, καθώς και η μη ειδοποίηση της πλησιέστερης Αστυνομικής Αρχής, από εκείνον που ενεπλάκη στο ατύχημα με οιονδήποτε τρόπο, εκτός αν η απομάκρυνση αυτή ήταν αναγκαία για την περίθαλψη του ίδιου ή των άλλων τραυματιών ή για την ειδοποίηση της Αστυνομίας. (σημ: κάτι τέτοιο θεωρείται εγκατάλειψη θύματος).
  3. Η αλλοίωση, εξαφάνιση ή παραποίηση των αριθμών πλαισίου-κινητήρα του οχήματος.
  4. Η κατοχή πλαστής ή παραποιημένης άδειας κυκλοφορίας (τιμωρείται, σύμφωνα με τη διάταξη περί πλαστογραφίας).

Εξαιρουμένων, λοιπόν, των ως άνω πλημμελημάτων, όλες οι άλλες ποινικές παραβάσεις του ΚΟΚ συνιστούν πταίσματα και είναι, κατά βάση, οι εξής:

-Η μη τοποθέτηση ή η πλημμελής τοποθέτηση καθώς και η μη έγκαιρη αφαίρεση ειδικής σήμανσης σε/από οδούς, όπου εκτελούνται εργασίες.

-Η εγκατάσταση σήμανσης, πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης κ.λπ. από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την κυκλοφορία.

-Η δημιουργία και η χρήση πρόσβασης προς και από αυτοκινητόδρομους και άλλους (κλειστούς) δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

-Η οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης, καθώς και υπό την επήρεια οινοπνεύματος, με τις εξής προϋποθέσεις: αν η ποσότητα του αλκοόλ, είναι άνω του 1,10 γρ/λίτρο αίματος ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, αν η μέτρηση γίνεται με αντίστοιχη συσκευή.

-Η μη στάθμευση, η μη ειδοποίηση της Αστυνομίας και η μη παροχή των στοιχείων εκείνου που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματία ή νεκρό. Πρόκειται για τη γνωστή και δυστυχώς συχνή περίπτωση της εγκατάλειψης του σημείου του ατυχήματος.

-Η οδήγηση οχήματος του οποίου έχει διαταχθεί η ακινητοποίηση, π.χ. λόγω φθορών, ακαταλληλότητας κ.λπ.

-Η πρόκληση φθορών στο οδόστρωμα (με τομές, εκσκαφές κ.λπ.).

-Η διοργάνωση αγώνα, χωρίς την απαιτούμενη ειδική άδεια.

-Η οδήγηση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, χωρίς να υπάρχει άδεια κυκλοφορίας ή ενώ αυτή έχει αφαιρεθεί.

-Η μη έκδοση νέας άδειας σε περίπτωση αλλαγής του κατόχου του οχήματος (μεταβίβαση).

-Η οδήγηση αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας ή αγροτικού μηχανήματος, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ικανότητας.

-Η παραχώρηση της χρήσης αυτοκινήτου (οδήγησης) σε πρόσωπο που δε διαθέτει άδεια ή του οποίου η άδεια έχει αφαιρεθεί (για όσο διάστημα διαρκεί η αφαίρεση).

Εκτός από τα παραπάνω ποινικά αδικήματα (πταίσματα), ο Κ.Ο.Κ. προβλέπει, ως γνωστόν, και πλήθος διοικητικών προστίμων.

Τέλος, ας σημειωθεί ότι τα πταίσματα γενικά έχουν έναν επικουρικό χαρακτήρα, που σημαίνει ότι οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με βάση άλλη διάταξη του Ποινικού Κώδικα.

error: Content is protected !!